Sifoo.com

Di Sifoo.com, kami menyediakan modul latihan dalam bidang kemahiran kreatif digital yang memenuhi kehendak semasa, sentiasa up-to-date serta memberi impak kepada peserta bagi meningkatkan produktiviti serta ekonomi para peserta dan organisasi mereka.

Jenama SIFOODOTCOM bermula seawal tahun 2000. Laman web Sifoo.com diwujudkan oleh usaha Imran Abdul Jabar untuk menjadi sebuah laman web rujukan bidang grafik, web dan multimedia di Malaysia. Sifoo.com menyediakan kompilasi tutorial, artikel dan ruang interaksi dalam Bahasa Malaysia. 

Dari sebuah platform yang berkongsi secara online, Sifoo.com bersama dengan ahli komunitinya mula memenuhi permintaan menganjurkan bengkel kelas grafik dalam tahun 2001. Sejak itu, Sifoo.com mula menyusun dan membina modul pengajaran gaya Sifoo.com. Banyak jemputan diperolehi bagi mengendalikan sesi-sesi kursus grafik dan multimedia di merata tempat dan organisasi di seluruh Malaysia. 

Di awal tahun 2013, Sifoo.com mula beroperasi sepenuhnya sebagai syarikat yang menyediakan perkhidmatan latihan dan kursus terutamanya untuk organisasi dan agensi kerajaan.
TRAINING CENTER

Tingkatkan Skill
Kreatif Digital.

Fokus kami ialah dalam bidang kreatif digital seperti grafik, fotografi, videografi, web, media sosial, penjenamaan visual serta pembangunan kandungan kreatif...
Empty space, drag to resize
KURSUS ON-SITE

Kursus Kemahiran di Tempat Anda!

Kami bersedia memenuhi jemputan dari organisasi atau agensi kerajaan untuk mengendalikan kursus di fasiliti klien di seluruh Malaysia.
Empty space, drag to resize
KURSUS KREATIF

Modul Yang
Memberi Impak.

Modul kami bukan sekadar mengajar tentang software tetapi prinsip dalam design juga sentiasa diberi penekanan agar memberi impak.
Empty space, drag to resize
KURSUS KREATIF

Sentiasa Up-To-Date.

Kami sentiasa menyediakan bahan pengajaran yang up-to-date, sesuai dengan perkembangan teknologi app yang pastinya bakal membantu produktiviti kerja klien.
Empty space, drag to resize

Kursus Reka Grafik, Multimedia Kreatif dan Penjenamaan Media Sosial.

Kami bersedia untuk menerima permohonan klien bagi mengendalikan kursus di tempat klien, mengikut spesifikasi yang ditetapkan serta boleh juga memenuhi objektif pembelajaran yang dihajati oleh organisasi klien. 

Berikut adalah panduan senarai tajuk kursus yang kami mampu kendalikan:

Teori & Prinsip Reka Bentuk Visual

 • Prinsip Visual Efektif
 • Impak Visual Dalam Paparan Media Digital
 • Penjenamaan dan Pembangunan Media Sosial Untuk Agensi Kerajaan

Reka Grafik Kreatif

 • Reka Grafik (Adobe Photoshop / Illustrator)
 • Reka Grafik Bahan Promosi (Adobe Photoshop / Illustrator)
 • Reka Grafik Untuk Kandungan Media Sosial (Adobe Photoshop)
 • Reka Grafik Label dan Pembungkusan (Adobe Illustrator)
 • Reka Grafik Poster & Manipulasi Imej (Adobe Photoshop)

Reka Penerbitan Majalah / Buku

 • Reka Penerbitan Asas (Adobe InDesign)
 • Reka Penerbitan Buletin / Majalah (Adobe InDesign)
 • Reka Penerbitan Buku (Adobe InDesign)
 • Reka Penerbitan Buku Laporan Tahunan Korporat (Adobe InDesign & Illustrator)
 • Reka Penerbitan Buku (Affinity Publisher)
 • Reka Penerbitan Buku Digital (Adobe InDesign)
 • Reka Buku Mudah (Canva)

Pembentangan Kreatif & Efektif

 • Reka Slaid Pembentangan Kreatif Gaya Pro (Microsoft PowerPoint / Canva)
 • Reka Animasi Grafik (Microsoft PowerPoint)
 • Reka Slaid Infografik (Microsoft Powerpoint / Canva)

Fotografi & Suntingan

 • Pengendalian DSLR dan Teknik Fotografi
 • Teknik Fotografi dan Suntingan (Adobe Lightroom)
 • Suntingan dan Pengurusan Foto (Adobe Lightroom)
 • Fotografi Korporat
 • Fotografi Acara
 • Suntingan dan Manipulasi Foto (Adobe Photoshop)
 • Reka Coffee Table Book (Adobe InDesign)

Videografi & Suntingan

 • Pengendalian DSLR Untuk Videografi
 • Teknik Videografi dan Suntingan (Adobe Premiere Pro)
 • Suntingan Video (Adobe Premiere Pro / Filmora / CapCut / Final Cut Pro)
 • Produksi Video Korporat Asas
 • Rakaman Video Acara & Suntingan

Reka Animasi Grafik / Motion Graphic

 • Reka Montaj Video (Adobe After Effects & AEasy)
 • Reka Video Animasi Grafik (Microsoft PowerPoint & SDC PPTools)
 • Reka Montaj Video Mudah Menggunakan Apps Percuma (Canva / Jitter / CapCut)

Usahawan & Perniagaan

 • Penjenamaan Perniagaan & Produk
 • Reka Logo Perniagaan (Adobe Illustrator)
 • Penjenamaan Visual dalam Media Sosial
 • Reka Poster Iklan (Canva / Photoshop)
 • Reka Label Stiker Produk (Canva / Illustrator / Photoshop)

Pembangunan Kandungan Kreatif

 • Penciptaan Konten Media Sosial
 • Rakaman Video Konten Untuk Media Sosial
 • Reka Konten Grafik Untuk Content Creator
 • Rakam dan Edit Video Konten SocMed (VN / CapCut)

Multimedia Dalam Teknologi Pendidikan

 • Slaid PdPc Multimedia Interaktif
 • Canva for Educators
 • Teknik Penerbitan Video Pembelajaran
 • Active Learning Tools
 • Teknik Pengajaran Secara Online

Reka Identiti Korporat dan Jenama

 • Reka Logo dan Identiti Korporat (Adobe Illustrator & Photoshop)
 • Reka Logo Golden Ratio (Adobe Illustrator)
 • Pembangunan Manual Identiti Korporat (Adobe Illustrator & InDesign)

Visualisasi Data & Infografik

 • Reka Poster Infografik (Adobe Illustrator / Affinity Designer / Canva / PowerPoint)
 • Reka Slaid Infografik (PowerPoint / Canva)

Smartphone: Grafik, Fotografi & Videografi

 • Smartphone Photography (Snapseed / Lightroom)
 • Smartphone Videography (VN / CapCut)
 • Reka Grafik Promosi Dalam Smartphone (Canva)

Live Streaming

 • Teknik Live Streaming Gaya Pro (OBS & Canva)
 • Teknik Live Streaming untuk Acara (Multi-Camera Production MCP)

Penjenamaan Media Sosial

 • Impak Penjenamaan Visual Kepada Media Sosial
 • Penjenamaan dan Pembangunan Media Sosial Untuk Agensi Kerajaan

Tajuk 'Custom'

 • Klien boleh pilih tajuk-tajuk untuk digabungkan supaya sesuai dengan matlamat organisasi dan kesesuaian spesifikasi kursus.

Senarai organisasi yang pernah menggunakan khidmat konsultansi kursus dari kami.

Kementerian

 • Kementerian Pendidikan
 • Kementerian Pengajian Tinggi
 • Kementerian Komunikasi dan Multimedia
 • Kementerian Kesihatan
 • Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 • Kementerian Pertanian
 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar
 • Kementerian Kerja Raya
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
 • Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 • Kementerian Pertahanan
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 • Kementerian Sumber Manusia
 • Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Jabatan / Agensi

 • Akademi Audit Negara
 • Akademi Bomba dan Penyelamat
 • Akademi Imigresen
 • Akademi Pengangkutan Jalan
 • Akademi Percukaian
 • Akademi PKNS
 • Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi
 • Amanah Ikhtiar Malaysia
 • Bernama
 • Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Jabatan Alam Sekitar
 • Institut Alam Sekitar (EiMAS)
 • FAMA
 • FELCRA
 • Giat MARA
 • MARA
 • ICT@Johor (Bahagian Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor)
 • INTAN
 • INTAN Kampus Wilayah Selatan (IKWAS)
 • INTAN SABAH
 • INSKEN
 • Institut Aminuddin Baki
 • Institut Pengurusan Kesihatan
 • Institut Pendidikan Guru Malaysia
 • Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)
 • Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
 • Istana Budaya
 • Jabatan Agama Islam
 • Jabatan Penerangan
 • Jabatan Perpaduan Negara
 • Jabatan Penjara Malaysia
 • Jabatan Landskap Negara
 • Jabatan Akauntan Negara
 • Jabatan Kebudayaan dan Keseniaan Negara
 • Jabatan Kesihatan Negeri
 • Jabatan Muzium Malaysia
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli
 • Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
 • Jabatan Perdana Menteri

Institusi Pendidikan

 • ADTEC
 • CIAST
 • Giat MARA
 • Institut Kemahiran MARA (IKM)
 • Institut Latihan Perindustrian (ILP)
 • Kolej Komuniti dan Politeknik
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Sekolah Alam Shah

Korporat / Swasta

 • Astro
 • Media Prima
 • Dasar Jati
 • Interlogic Media
 • IOI
 • MDEC
 • Proton
 • ProLintas
 • Utusan Malaysia
 • Karangkraf
KONSULTAN KURSUS MULTIMEDIA KREATIF

Hubungi kami hari ini

Sila pilih saluran komunikasi berikut:
 • Telefon (Mobile): 012-686 7085 (Pn. Ajie)
 • Telefon (Pejabat): 03-9055 4002 (9:30AM - 5:30PM)
 • Whatsapp: https://invitesifoo.wasap.my
 • Emel: kursus@sifoo.com
Created with